2011-06-14

Vi har lite olika uppfattningar om vad som är farligt i vår familj!

Nike, 3,5 år och jag hör Hesa Fredrik:
- Mamma, vad är det?
- Det är larm som går om det händer något farligt, fast just idag tränar dom bara?
- Vad är farligt?
- Om det brinner mycket nånstans, eller om det kommer gift i luften så ska man gå in och stänga dörren när man hör det här larmet.
- Eller om det kommer en fluga....?
- Ja....precis.


Inga kommentarer: